• Delegowanie pracowników do Niemiec

    Delegowanie pracowników do Niemiec

    Często przedsiębiorcy z przyczyn biznesowych lub zakładowych dopiero po zawarciu danej umowy o wykonanie robót troszczą się o wymogi formalne oddelegowania pracowników do Niemiec. Zdarza się też, że dowiadują się o nieprawidłowościach dotyczących ich firmy dopiero wtedy, kiedy zainteresuje się nimi właściwy urząd. Aktualne kryteria legalnego delegowania pracowników uwzględniają ostatnie zmiany w Ustawie o delegowaniu […]


  • Skuteczna ochrona know-how i tajemnic przedsiębiorstwa na gruncie niemieckiego prawa

    Skuteczna ochrona know-how i tajemnic przedsiębiorstwa na gruncie niemieckiego prawa

    Praktyka pokazuje, że obowiązująca od kwietnia 2019 niem. ustawa o ochronie tajemnic handlowych [GeschGehG] zapewnia należytą implementację dyrektywy 2016/943 – uzupełniając lukę normatywną w dotychczasowym systemie ochrony informacji niejawnych. Jednak dopiero aktualne orzecznictwo konkretyzuje minimalne standardy ochrony, tj. tworzy relewantne dla praktyki ramy wykładni niedookreślonego terminu „odpowiednich środków zapewniających poufność”.